۱۲۱ نفر از داوطلبین شوراهای اسلامی شهر جهرم تایید صلاحیت شدند
فرماندار ویژه جهرم خبر داد

۱۲۱ نفر از داوطلبین شوراهای اسلامی شهر جهرم تایید صلاحیت شدند

فرماندار ویژه جهرم:۸۷۷ نفر از داوطلبین شوراهای اسلامی شهرستان جهرم تایید صلاحیت شدند.

به گزارش جهرم فردا معاون استاندار و فرماندار ویژه جهرم با اشاره به اینکه با پایان مهلت قانونی بررسی صلاحیت نامزدهای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا در هیات‌های اجرایی و نظارت، ۹۰ درصد نامزدهای عضویت در شوراهای این شهرستان جهرم تایید صلاحیت شدند در جلسه مشترک بخشداران، هیات‌های اجرایی و نظارت که با حضور مدیر کل سیاسی و انتخابات و مدیر کل فناوری ستاد انتخابات استان فارس برگزار شد گفت: در شهر جهرم ۱۳۸ نفر داوطلب برای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۷ نفر انصراف و ۱۰نفر صلاحیت آنها از سوی هیات نظارت احراز نگردیده است.
مهندس صحرائیان افزود: در حال حاضر ۱۲۱ نفر داوطلب باقی مانده‌اند به طوری که در شهر باب‌انار از ۱۹ نفر ثبت‌نامی؛۱ نفر انصرافی و ۴ نفر از سوی هیات نظارت صلاحیت آنها احراز نگردیده و در حال حاضر ۱۴ نفر داوطلب باقی مانده‌اند. در شهر خاوران از ۱۹ نفر ثبت‌نامی  ۳ نفر از سوی هیات اجرایی و ۴ نفر توسط هیات نظارت صلاحیت‌شان احراز نگردیده و در حال حاضر ۱۲ نفر داوطلب باقی مانده‌اند. در شهر دوزه ۱۲ نفر ثبت‌نام کردند که هیچ‌یک انصراف نداده و صلاحیت همگی توسط هیات‌های اجرایی و  نظارت  تایید گردیده است. شهر قطب آباد ۱۸ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که صلاحیت ۳ نفر از سوی هیات نظارت احراز نگردیده و در حال حاضر ۱۵ نفر داوطلب باقی مانده‌اند.
وی ادامه داد: در بخش مرکزی ۱۷۶ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که ۱نفر توسط هیات اجرایی و ۲ نفر توسط هیات نظارت صلاحیت آنها احراز نگردیده است.در بخش خفر ۳۰۲ نفر ثبت‌نامی که از این تعداد ۵ نفر توسط هیات اجرایی و ۳۲ نفر توسط هیات نظارت صلاحیت آنها احراز نگردیده و ۵ نفر نیز انصراف دادند و در مجموع ۲۶۰ نفر از داوطلبین باقی مانده‌اند. در بخش کردیان ۸۴ نفر ثبت‌نام کردند که در این بخش هیچ‌یک انصراف نداده وهمگی توسط هیات‌های اجرایی و  نظارت صلاحیت تایید شده‌اند. در بخش سیمکان ۲۰۰ نفر ثبت‌نامی ۸ نفر انصرافی و از این تعداد ۴ نفر توسط هیات اجرایی و ۲ نفر توسط هیات نظارت صلاحیت آنها احراز نگردید و در حال حاضر ۱۸۶  نفر داوطلب باقی مانده‌اند.
نماینده عالی دولت در شهرستان جهرم یادآور شد: افرادی که صلاحیت آنها احراز نگردیده  و اعتراض  نموده اند، اعتراَ ض آنهادر هیات‌های نظارت استان و شهرستان در حال بررسی است که اسامی نهایی ۲۰ اردیبهشت اعلام خواهد شد.