یادی از شهید علي اكبر سليمي جهرمي(از شهدای هفتم تیرماه۱۳۶۰)

یادی از شهید علي اكبر سليمي جهرمي(از شهدای هفتم تیرماه۱۳۶۰)

زندگي شهيد علي اكبر سليمي جهرمي از زبان همسرش :

جهرم فردا- شهید علي اكبر سليمي جهرمي متولد سال ۱۳۱۷ جهرم بود . تحصيلات ابتدايي و متوسطه خود را در شهر جهرم به پايان رسانيد و مبارزه را از سال ۳۲ شروع كرد . علاقه زيادي به تحصيل داشت ولي چون بار مسئوليت سنگين خانواده را بر دوش داشت به دانشسراي مقدماتي در دورترين نقطه لار رفت و با وجود آن كه از نظر رفاهي بسيار در مضيقه بود ، ديپلمش را گرفت و به معلمي پرداخت . شهيد سليمي علاقه داشت پزشك شود و در دانشگاه شيراز شركت كرد و در اين رشته پذيرفته شد ولي در مصاحبه به خاطر جريانات سياسي مورد قبول واقع نگرديد . بعداً به تهران آمد و در رشته زبان انگليسي در دانشگاه تهران مشغول تحصيل شد ، او معتقد بود كه دانشگاه از بيرون غول است ولي در درون هيچ . در تظاهرات معلمان و اعتصابات معلمان ( به رهبري شهيد دكتر خانعلي ) شركت نمود و در همين رابطه از طرف ساواك به دزفول تبعيد شد و سالهاي سختي او مجبور بود براي ادامه تحصيل در دانشگاه تهران هر هفته سه روز به تهران بيايد .
او درگيري هاي بسياري با فرخروپارسا داشت . در فروردين ۵۲ ساواك ضمن حمله اي به خانه شهيد سليمي او را دستگير و روانه زندان ساخت و سه ماه در زندان بود . او دوست همرزمش شهيد حسن را در همين جريانات از دست داد . شهيد سليمي مبارزات سياسي خود را همراه با گروه رجايي و دستغيب و دكتر اسدي لاري ادامه داد
در سال ۵۷ كه دختر خاله شهيد سليمي در پاريس شهيد مي شود و او براي گرفتن جنازه اش به پاريس مي رود ، توفيق ديدار امام را مي يابد .
مي گفت : وقتي امام را ديدم روحيه ديگري گرفتم و در ديدار با امام هنگام دست دادن ، امام پرسيدند ، تو چرا دستت آنقدر سرد است ؟ گفتم : قلب گرم شما آنرا گرم مي كند .
از موسسين انجمن اسلامي معلمان بود و در تشريف فرمايي امام به ايران شركت فعال داشت .
علي غذاي ساده مي خورد و از خوردن گوشت امتناع مي كرد او ذاتاً مظلوم بود و شبها تا ساعت ۳ كار مي كرد . قرآن و نهج البلاغه و قانون اساسي را برمي داشت و مطالعه مي كرد و مي گفت : خدايا ! ما را براي نوشتن قانون استخدامي ياري كن . او نامه حضرت علي و مالك اشتر را براي من مي خواند و مي گفت : ببين از چه باريكي و لطافتي برخوردار است وهميشه مي گفت : خدا كند بتوانيم قانوني بنويسيم كه در آن حق مستضعفين رعايت شود .
همسر شهيد سليمي در ادامه سخنانش با حالتي خاص مي گويد خدا مي داند كه من به خاطر سليمي ناراحت نيستم ،‌به خاطر بهشتي و چهار فرزندش ناراحتم ، كاش مي رفتيد و خانه او را مي ديديد ، من به خاطر محمد منتظري ناراحتم به خاطر قندي … اينهايي را كه مي گفتند انحصارطلب هستند ، كاش برويد و خانه هايشان را ببينيد .
ما دلمان مي خواهد اسلام واقعي پياده شود ،‌جنگ و ستيزها به پايان برسد ، مي گويند: بهشتي انحصار طلب بود ،‌او چقدر مظلوم كشته شد . موقعي كه شنيدم حال خامنه اي رو به بهبود است زمين را بوسيدم و شكر كردم .
و سرانجام در هفت تیر ۱۳۶۰ همراه دیگر یارانش به شهادت رسیدند.

سالشمار فعاليتهاي شهيد علي اكبر سليمي جهرمي
دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي

۱ـ از تاريخ ۱۰/۷/۱۳۳۶ به سمت آموزگار دبستانهاي جهرم و اردستان استخدام گرديده است .
۲ـ از تاريخ ۱/۷/۱۳۴۴ آموزگار دبستانهاي تهران شد .
۳ـ از تاريخ ۱۲/۱/۱۳۴۷ آموزگار دبستانهاي دزفول شد .
۴ـ از تاريخ ۱۲/۷/۱۳۴۸ آموزگار دبستانهاي ورامين شد .
۵ـ از تاريخ ۱۶/۹/۱۳۴۹ به سمت دبير دبيرستانهاي تهران منصوب گرديده است .
۶ـ از تاريخ ۲۳/۵/۱۳۵۵ به سمت معاون دبيرستان مروي ناحيه ۱۷ تهران منصوب گرديده است .
۷ـ از تاريخ ۲۴/۷/۱۳۵۷ به سمت دبير دبيرستانهاي ناحيه ۱۷ تهران منصوب گرديده است .
۸ ـ‍از تاريخ ۱۲/۲/۱۳۵۸ به سمت مديريت كل آموزش و پرورش تهران منصوب گرديده است .
۹ـ از تاريخ ۷/۱۲/۱۳۵۸ به سمت معاون پژوهشي و برنامه ريزي سازمان پژوهش و برنامه ريزي منصوب گرديده است .
۱۰ـ از تاريخ ۲/۱۲/۱۳۵۹ به سمت مشاور وزير منصوب گرديده است . سپس به سمت دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور منصوب شده است .
شهيد سليمي جهرمي ۲۳ سال سابقه در آموزش و پرورش داشت . بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران قريب يك سال مدير كل آموزش و پرورش تهران بود و بعد از آن حدود ۱۰ ماه هم معاونت وزير آموزش و پرورش و رياست سازمان پژوهش و برنامه ريزي را به عهده داشت .

وي در تاريخ ۲۵/۱/۱۳۶۰ طي حكمي از سوي محمدعلي رجايي نخست وزير به سمت دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور منصوب شد .

۲-۱