گزارش تصویری/ سومین سالگرد در گذشت حضرت آیت الله شب زنده دار جهرمی

گزارش تصویری/ سومین سالگرد در گذشت حضرت آیت الله شب زنده دار جهرمی

عکس: محمد رضا جریده
img_20170704_000012

 

img_20170704_000004

 

img_20170703_235952

 

img_20170704_000221

 

img_20170704_000008

 

img_20170703_235934

 

img_20170703_235943

 

img_20170703_235948

 

img_20170703_235929

 

img_20170704_000000

 

img_20170703_235956
img_20170703_235939