گزارش تصویری/ راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در شهر خفر

گزارش تصویری/ راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در شهر خفر

جهرم فردا – حضور پررنگ خفری ها در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ 

 

۱

 

۲

 

۳

 

۴

 

۵

 

۶

 

۷

 

۸

 

۱۶

 

۹

 

۱۰

 

۱۱

 

۱۲

 

۱۳

 

۱۴

 

۱۵

 

۱۷