گزارش تصویری/ تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم حبیب ریاضی‌پور‌

گزارش تصویری/ تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم حبیب ریاضی‌پور‌

۴۳۵۸۱۳۸۶۵_۱۵۱۸۹۴

۴۳۴۳۱۵۴۰۳_۲۱۷۹۵۴

۴۳۵۸۱۷۱۱۲_۱۵۲۶۱۹

۴۳۵۵۰۹۴۸۷_۱۰۸۰۹۰

۴۳۴۲۲۵۶۲۹_۲۴۱۴۹۶