گزارش تصويري/ مراسم پايان دوره سربازان مرکز آموزش شهيد دستغيب ناجا

گزارش تصويري/ مراسم پايان دوره سربازان مرکز آموزش شهيد دستغيب ناجا

 

 

img_20170809_214324

 

img_5552

 

img_5581

 

img_5538

 

img_5523

 

img_5660

 

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b8%db%b0%db%b9_%db%b1%db%b8%db%b0%db%b4%db%b0%db%b7