کشت ۹۰۰ هکتار ذرت در جهرم
مدیر جهاد کشاورزی جهرم:

کشت ۹۰۰ هکتار ذرت در جهرم

مدیر جهاد کشاورزی جهرم گفت: پیش بینی می شود نزدیک به ۹۰۰هکتار از مزارع سطح شهرستان جهرم زیر کشت ذرت برود.
محمدرضا شهابی در گفت و گو با خبرنگار جهرم فردا گفت: به علت کم آبی و بروز خشکسالی در سال جاری کشاورزان جهرمی ۲۶۰ هکتار زمین به کشت ذرت دانه ای و ۵۸۰ هکتار دیگر نیز به کشت ذرت علوفه ای اختصاص داده اند.

وی افزود: از نیمه دوم تیرماه عملیات کاشت ذرت در جهرم آغاز و در پاییز نیز کاربرداشت آن انجام می شود.

مدیر جهاد کشاورزی جهرم بیان کرد: از هر هکتار مزرعه ذرت علوفه ای ۴۵ تن و ذرت دانه ای ۷ تن محصول برداشت می شود.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود نزدیک به ۹۰۰هکتار از مزارع سطح شهرستان جهرم زیر کشت این محصول برود.