کتاب «اخلاق کاربردی در مسابقات ورزشی» منتشر شد

کتاب «اخلاق کاربردی در مسابقات ورزشی» منتشر شد

کتاب «اخلاق کاربردی در مسابقات ورزشی» به قلم مسعود نادریان منتشر شد.

به گزارش جهرم فردا، کتاب «اخلاق کاربردی در مسابقات ورزشی»  اثر مسعود نادریان جهرمی رئیس دانشگاه جهرم از جمله کتب درسی رشته تربیت‌بدنی در این دانشگاه و برخی مراکز آموزش عالی کشور است.

این اثر در ۳۲۹ صفحه و در ۱۰  فصل و با یک مقدمه و یک پیشگفتار نگارش و در شمارگان هار نسخه  چاپ شده است.

نویسنده که بیش از ۲۶ سال سابقه تدریس و فعالیت در این زمینه دارد ۲ موضوع ورزش (مسابقات ورزشی) و اخلاق را در کنار هم بررسی کرده است.

استنادات نادریان جهرمی و نقل قول‌ها از زبان و قلم نویسندگان مطرح، اثر وی را از جهات علمی و فنی منحصر به فرد در زمینه امر مهم تربیت‌بدنی و اخلاق  کاربردی در مسابقات ورزشی نشان داده است.

 در واقع هر بخش و هر مبحث از این کتاب برابر اصول، قانون و مقررات پژوهشی و به شیوه‌ای کاملاً علمی و تخصصی و برابر نکات پژوهشی تهیه و تألیف شده است.

برخی عناوین کتاب شامل: مفاهیم اساسی در اخلاق کاربردی در مسابقات ورزشی، قهرمانان ورزشی به عنوان نماد اخلاقی ملت‌ها، اخلاق، تجارت و ورزش، اخلاق و کنترل بزهکاری در ورزش و غیره است.

این اثر منبعی برای رجوع محققان علوم ورزشی و همچنین مورد استفاده استادان و دبیران تربیت‌بدنی مدارس، مراکز علمی و مربیان شاغل در لیگ‌های ورزشی و ورزشکاران است.

به گزارش فارس، پیش از این نیز کتاب‌های مدیریت منابع انسانی در سازمان ها ی ورزشی و مبانی جامعه شناسی در ورزش از این نویسنده منتشر شده است.