چرا بیمارستان ۳۱۰ تختخوابی جهرم به اسم سیدالشهداء (ع) نام‌گذاری شد

چرا بیمارستان ۳۱۰ تختخوابی جهرم به اسم سیدالشهداء (ع) نام‌گذاری شد

توضیحاتی دانشگاه جهرم درباره نحوه نامگذاری بیمارستان ۳۱۰ تختخوابی

جهرم فردا – یکی از مسائلی که چند وقتی است بحث‌هایی را به همراه داشته است نحوه نامگذاری بیمارستان ۳۱۰ تخت‌خوابی جهرم است که باعث شده مسئولان دانشگاه علوم پزشکی را به پاسخگویی وادارد. در همین خصوص روابط عمومی این دانشگاه اعلام کرده است؛ پیوند بین سلامت و خیرین در جهرم پیوندی دیرینه و ناگسستنی است و تکریم و بزرگداشت و هرچه از دست برآید، چیزی است که مسئولان دانشگاه خود را مکلف به آن درباره می‌دانند.
صد البته که نه این بزرگواران تاکنون توقعی داشته‌اند و نه دانشگاه چیزی درخور برای جبران داشته است. از همین رو برخود فرض دانستیم تا  قصه نام‌گذاری بیمارستان ۳۱۰ تختخوابی جهرم را از دریچه نگاه مسئولین دانشگاه به اختصار شرح دهیم؛

در نامگذاری مراکز بهداشتی، درمانی خیر ساز، بدیهی است که شرعا و قانونا دانشگاه آنطور انتخاب می‌کند که خیر بزرگوار یا ورثه محترمشان بخواهد.
بیمارستان ۳۱۰ تختخوابی در زمین اهدایی خیرین بزرگوار، مرحومین مغفور خواجه جهرمی (ره) در حال ساخت است. از آنجا که پروژه‌های درمانی دیگری نیز در این زمین در حال ساخت است و پیش‌بینی می‌شود همت دیگر خیرین، زمینه‌ی ساخت و سازهای بیشتری را در این مجموعه فراهم آورد، مسئولین دانشگاه را به این تصمیم رساند تا با همراهی و همدلی ورثه‌ی محترم، کل این مجموعه را به اسم شهرک سلامت یا مجتمع درمانی برادران خواجه جهرمی نام‌گذاری کنند. و بیمارستان هم که یکی از واحدهای درمانی موجود در این مجموعه است را به نام مقدس سیدالشهداء (ع) مزین نمایند. بر این روال دیگر واحدهای درمانی هم هر یک، به نام بانی محترم آن ( مانند مرکز جراحی قلب خیر بزرگوار حاج مرتضی ابوطالبی) یا اسم دیگری که اقتضا می‌کند نامگذاری می‌شود.
تاکید هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی جهرم بر آن است تا رضایت قلبی ورثه محترم و بزرگوار را برآورده سازد و در نهایت نامی انتخاب خواهد شد که این عزیزان برگزینند.