پلمب یک واحد غیرمجاز سموم تقلبی در جهرم
مدیر جهاد کشاورزی جهرم:

پلمب یک واحد غیرمجاز سموم تقلبی در جهرم

مدیر جهاد کشاورزی جهرم از پلمب یک واحد غیرمجاز فروش سموم تقلبی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش جهرم فردا،محمدرضا شهابی در گفت و گو گفت: به منظور کنترل و پایش سموم و موادکودی غیرمجاز، تقلبی و تاریخ منقضی با همکاری دستگاه های اجرائی بازدیدهایی از مراکز فروش و عرضه سموم به عمل آمد.

وی افزود: در این برنامه که دریک اقدام هماهنگ با سایرنقاط استان  انجام شد اعضای کمیسیون مبارزه باقاچاق کالا و ارز شامل مدیریت جهاد کشاورزی جهرم، فرمانداری ویژه، نیروی انتظامی ، تعزیرات ، صنعت و معدن و تجارت ، نماینده دادستان از مراکز فروش سم و کود حضور داشتند.

مدیر جهاد کشاورزی جهرم ادامه داد: در این بازدید پس از سرکشی از مراکز فروش سموم نسبت به پلمب یک واحد غیرمجاز و جمع آوری مواد کودی و سموم تقلبی و فاقد کد رهگیری اقدام شد.

۴۳۵۸۱۱۸۵۰_۱۷۰۲۵۱