پروژه­ های ناتمام و جان بی­ ارزش افراد

پروژه­ های ناتمام و جان بی­ ارزش افراد

هرچند این موضوع، تازه نیست و هرچند سال هاست چشم­ هایمان به پروژه­ های نیمه تمام و در دست اقدام آشناست، طوری که دیگر گاهی به چشم نمی ­آید، اما همین پروژه­ ها گاه خساراتی دارد به قیمت جان یک شهروند.

مانند اتفاقات تاسف باری که هر از گاهی شاهد آنیم و باعث می ­شود خانواده ­ای از این مهم داغدار و دل شکسته شوند و همشهریانی متاسف از این ماجرا.

تازه ­ترین سهل­ انگاری نیز در مورد پل و انتهای خیابان عصر عاشورا و ابتدای قبرستان فردوس روی داده، جایی که بالغ بر ۶ ماه از شروع تخریب آن می­ گذرد و هنوز در دست ساخت؛ یا بهتر بگویم رها شده در ساخت است. پلی که جان جوانی را گرفت و خانواده ­ای را داغدار کرد و حال سوال این است: مسئول کیست؟