پایان برداشت انگور یاقوتی از تاکستان‌های شهرستان جهرم

پایان برداشت انگور یاقوتی از تاکستان‌های شهرستان جهرم

شرایط اقلیمی جهرم به گونه‌ای است که برداشت محصول از باغ‌های انگور تولید کننده رقم یاقوتی از انتهای دهه‌ی اول ماه خرداد آغاز شده و تا پایان تیرماه ادامه می‌یابد.

به گزارش جهرم فردا، آزاد مسئول واحد باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جهرم گفت: محصول انگور شهرستان یک محصول نوبرانه در استان فارس قلمداد می‌شود، وی با اشاره به اینکه سطح زیرکشت انگور در شهرستان ۳۳۰۰ هکتار با تولیدی بالغ بر ۲۲ هزار تن می‌باشد افزود در سال‌های اخیر به دلیل کاهش نزولات آسمانی و کمبود آب بهره‌برداران جهرمی به خصوص در بخش سیمکان در جهت تغییر الگوی کشت و به لحاظ نیاز آبی، کمتر مبادرت به احداث باغ انگور نموده‌اند.

وی با بیان اینکه متوسط عملکرد انگور ۱۲ تن در هر هکتار بوده و جهرم دومین مقام سطح زیرکشت انگور یاقوتی در سطح استان فارس دارا می‌باشد، یادآور شد: از ارقام انگورک شت شده می‌توان به رقم‌های یاقوتی، عسکری، شیرازی، ریش بابا، رطبی، خلیلی نام برد.
وی همچنین متذکر شد: هر هکتار انگور با توجه به صنایع جانبی از جمله تولید سبدهای میوه و کارگاه‌های تولید کشمش و شیره انگور ۶ نفر بصورت مستقیم و ۲۰ نفر نیز غیرمستقیم اشتغال‌زایی دارد.