نشریه فعالیت‌های دانشگاه جهرم از نگاه جراید در سال ۹۴ و‌ ۹۵ منتشر شد

نشریه فعالیت‌های دانشگاه جهرم از نگاه جراید در سال ۹۴ و‌ ۹۵ منتشر شد

به گزارش جهرم فردا نشریه فعالیت‌های دانشگاه  دولتی جهرم از نگاه جراید در سال ۹۵ -۱۳۹۴ به کوشش مجيدرضا جهان‌مهين و مريم مومن‌زاده جهرمی بوسیله‌ی روابط عمومی دانشگاه جهرم منتشر شد
در این نشریه که با مقدمه دکتر مسعود نادریان جهرمی رئیس دانشگاه جهرم و پیشگفتاری از مدیر روابط عمومی دانشگاه جهرم در ۳۲ صفحه به چاپ رسیده است فعالیت‌های دانشگاه جهرم از نگاه جراید در سال ۹۵-۱۳۹۴ ، در طرح و کاری نو با هدف اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و معرفی فعاليت‌های انجام شده و چاپ شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار همشهری، خبر جنوب، جهرم امروز، ایران، نیم نگاه،  اخبار جهرم، طلوع، شیراز نوین، صدف جهرم و سرو، منتشر شده است.
گفتنی است قبل از انتشار این نشریه نیز ویژه‌نامه پیام دانشگاه (۱۳۹۴) و نشریه پیام دانشگاه (۱۳۹۵) بوسیله‌ی روابط عمومی دانشگاه جهرم منتشر شده است.

%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a1