گزارش تصویری/ مزارع زیبای برنج در روستای جرمشت از توابع بخش سیمکان جهرم

گزارش تصویری/ مزارع زیبای برنج در روستای جرمشت از توابع بخش سیمکان جهرم

img_20170714_183535

 

img_20170714_183539

 

img_20170714_183543

 

img_20170714_183317

 

img_20170714_183535