صلاحیت ۱۰ نفر از ثبت نام کنندگان شورا ها در هیئت اجرایی احراز نشده
فرماندار ویژه جهرم خبر داد:

صلاحیت ۱۰ نفر از ثبت نام کنندگان شورا ها در هیئت اجرایی احراز نشده

فرماندار ویژه شهرستان جهرم: ۱۸ نفر از داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در شهرستان جهرم تاکنون انصراف داده اند

به گزارش جهرم فردا، مهندس صحرائیان گفت: ۹۶۸ نفر برای حضور در پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در شهرستان جهرم نام نویسی کردند که در مرحله اول صلاحیت ۹۵۸ نفر از آنان احراز گردید.
وی افزود: صلاحیت ۱۰ نفر از ثبت نام کنندگان شورا ها در هیئت های اجرایی شهرستان جهرم احراز نگردید و به دلیل پایان مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت های داوطلبان در هیئت های اجرایی احراز صلاحیتها در هیات نظارت در حال بررسی است که این هیئت حداکثر تا ۱اردیبهشت نظر خود را به فرمانداری ویژه و بخشداری ها اعلام و ۲ اردیبهشت نتیجه نهایی به داوطلبان از سوی فرمانداری ویژه ابلاغ می شود.
نماینده عالی دولت در شهرستان جهرم اظهار داشت: از تعداد كل ۹۶۸ نفر ثبت نام كنندگان ۶۸نفر زن و ۹۰۰ نفر مرد هستند.
مهندس صحرائیان بیان کرد: از تعداد کل داوطلبان ۲۰۶ نفر در حوزه شهری و ۷۶۲ نفر در حوزه روستایی ثبت نام کرده اند.
وی در خصوص سطح تحصیلات داوطلبان عنوان کرد: ۵۲۷ نفر از خواندن و نوشتن، ۱۲۲نفر دیپلم، ۳۵ نفر فوق دیپلم، ۲۰۴نفر لیسانس، ۶۹نفر فوق لیسانس، ۶نفر دکتری و ۵نفر از تحصيلات حوزوی ثبت نام کردند.
فرماندار ویژه شهرستان جهرم ۱۹۶ نفر از داوطلبان را سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا اعلام کرد.
مهندس صحرائیان با بیان اینکه حدود ۲۰۰شعبه اخذ رای در سطح شهرستان برقرار خواهد شد، عنوان کرد: ۴۲۰۰نفر اعم از نیروهای اجرایی، نظارت، بازرسی و خدماتی، اجرای انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري و پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا را در شهرستان جهرم به عهده دارند.