صحت برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهرهاي جهرم تایید شد

صحت برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهرهاي جهرم تایید شد

فرماندار ويژه شهرستان جهرم صحت برگزاري انتخابات شورا هاي اسلامي شهر هاي جهرم، قطب آباد، دوزه، باب انار و خاوران را اعلام كرد.

به گزارش جهرم فردا به نقل از روابط عمومي معاونت استانداري و فرمانداري ويژه شهرستان جهرم، مهندس صحرائيان با اعلام تأييد نهايي انتخابات شورا هاي اسلامي شهرستان جهرم، ضمن تشكر از دست اندر كاران برگزاري انتخابات با شكوه ۲۹ ارديبهشت، اظهار داشت: اعتراضاتي كه به شكل مستند و مكتوب از سوي كانديدا ها به هيئت اجراي شهرستان جهرم واصل شده بود، در جلسات متعددي مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نهايتا پس از رسيدگي به تمامي شكايات و اعتراضات واصله، هيئت نظارت انتخابات شورا هاي اسلامي شهرستان جهرم، صحت برگزاري انتخابات را به فرمانداري ويژه شهرستان جهرم اعلام كرد.

اسامي افراد تأييد شده در انتخابات شوراهاي اسلامي به شرح زير مي باشد:
در حوزه انتخابيه شهر جهرم:
۱- آقاي امين رحمانيان نام پدر عبدالصمد داراي ۱۰۱۹۲ رأي
۲- آقاي مسيح اله شاكري نام پدر صفر داراي ۹۴۹۹ رأي
۳- آقاي عبدالجواد رحمانيان نام پدر غلام داراي ۸۸۶۴ رأي
۴- آقاي عبداله اسماعيلي نام پدر عوض داراي ۸۲۹۱ رأي
۵- آقاي علي اكبر دهقانيان دنياني نام پدر بهرام داراي ۷۷۲۴ رأي
۶- آقاي حميد شاكري نام پدر صفر داراي ۷۶۰۶ رأي
۷- آقاي حسن خوش نيت جهرمي نام پدر خليل داراي ۷۵۶۸ رأي
به عنوان اعضاي اصلي و
۱- آقاي نادر افسر نام پدر ناصر داراي ۷۵۲۳ رأي
۲- آقاي محمد سحر خيز نام پدر مصطفي داراي ۷۵۰۴ رأي
۳- آقاي سيد محمود رضا نسابه نام پدر سيد محمد كاظم داراي ۶۴۳۲ رأي
۴- آقاي محسن فصيحيان نام پدر منصور داراي ۶۳۱۴ رأي
۵- آقاي محمد قاسميان پور نام پدر غلامعلي داراي ۵۹۹۶ رأي
به عنوان اعضاي علي البدل شوراي اسلامي شهر انتخاب شدند.

در حوزه انتخابيه شهر قطب آباد:
۱- آقاي مجتبي براكه نام پدر سعداله داراي ۱۴۶۵ رأي
۲- آقاي سعيد حمايت قطب آبادي نام پدر احمد علي داراي ۱۳۴۴ رأي
۳- آقاي اسماعيل سنبله قطب آبادي نام پدر اسد داراي ۱۳۰۷ رأي
۴- آقاي عباداله نوروزي نام پدر سعداله داراي ۱۲۴۳ رأي
۵- آقاي روح اله ميرزائي حيدر آبادي نام پدر نواز اله داراي ۱۱۵۱ رأي
به عنوان اعضاي اصلي و
۱- آقاي عباداله نظري نام پدر نواز اله داراي ۱۰۷۷ رأي
۲- آقاي هادي صادقي نام پدر قدرت اله داراي ۱۰۵۶ رأي
۳- خانم منصوره عسكر زاده قطب آبادي نام پدر فرهاد داراي ۱۰۲۱ رأي
به عنوان اعضاي علي البدل شوراي اسلامي شهر انتخاب شدند.

در حوزه انتخابيه شهر دوزه:
۱- آقاي سيد مرتضي رضوي نام پدر سيد جبار داراي ۴۹۷ رأي
۲- آقاي سيد حسين علوي نام پدر سيد غلامعلي داراي ۳۳۹ رأي
۳- آقاي سيد ناصر رضوي دوزه نام پدر سيد ابوالقاسم داراي ۳۲۷ رأي
۴- آقاي محمود زماني دوزه نام پدر ماندني داراي ۳۲۴ رأي
۵- آقاي كورش محمدي نام پدر لطف اله داراي ۲۳۲ رأي
به عنوان اعضاي اصلي و
۱- آقاي حسين احمدي نام پدر صدراله داراي ۲۱۶ رأي
۲- آقاي سيد جلال الدين رضوي نژاد نام پدر سيد خدا مراد داراي ۱۷۶ رأي
۳- آقاي حسن پسندي نام پدر نوذر داراي ۱۳۰ رأي
به عنوان اعضاي علي البدل شوراي اسلامي شهر انتخاب شدند.

در حوزه انتخابيه شهر خاوران:
۱- آقاي خير اله عصمتي نام پدر رضا داراي ۱۳۶۰ رأي
۲- آقاي عليرضا شريفي نام پدر نگهدار داراي ۱۲۶۹ رأي
۳- آقاي عليرضا شادمان نام پدر عباس داراي ۹۱۸ رأي
۴- خانم زهرا نساجي جهرمي نام پدر عبدالصمد داراي ۸۲۹ رأي
۵- آقاي اله مراد اميدي خانكهداني نام پدر كرمعلي داراي ۷۹۰ رأي
به عنوان اعضاي اصلي و
۱- خانم فاطمه صفري خانكهداني نام پدر نگهدار داراي ۵۶۸ رأي
۲- آقاي سيد احمد رضوي نام پدر سيد اسماعيل داراي ۵۱۹ رأي
۳- آقاي عليرضا عسكري خانكهداني نام پدر مرتضي داراي ۵۰۷ رأي
به عنوان اعضاي علي البدل شوراي اسلامي شهر انتخاب شدند.

در حوزه انتخابيه شهر باب انار:
۱- آقاي مسلم قاسمي نام پدر ابراهيم داراي ۲۲۵۸ رأي
۲- آقاي غلامحسين محبي نام پدر غلامعلي داراي ۱۸۸۲ رأي
۳- آقاي محمد رضا نجاتي نام پدر حيدر داراي ۱۴۶۵ رأي
۴- آقاي محمد باقر اقليمي جزه نام پدر سهراب داراي ۱۴۵۱ رأي
۵- آقاي محمد حسين اقليمي نام پدر حاتم اقا داراي ۱۳۳۵ رأي
به عنوان اعضاي اصلي و
۱- آقاي محمد حسن اميدي شهر خفري نام پدر محمد علي داراي ۱۳۱۶ رأي
۲- آقاي محمود رضا نجاتي جزه نام پدر حاج شاميرزا داراي ۱۱۸۹ رأي
۳- آقاي غلامعباس كاظمي نام پدر اسماعيل داراي ۱۱۸۷ رأي
به عنوان اعضاي علي البدل شوراي اسلامي شهر انتخاب شدند.

شايان ذكر است در اجراي بند ۲ ماده ۷۳ آيين نامه اجرايي انتخابات شورا هاي اسلامي شهر چنان چه كسي به تأييد صحت برگزاري انتخابات معترض باشد مي تواند حداكثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار اين آگهي شكايت خود را به هيئت نظارت استان مستقر در استانداري اعلام نمايد.