روسای ستادهای «حجه‌الاسلام روحانی» و «حجه الاسلام رئیسی» در جهرم معرفی شدند

روسای ستادهای «حجه‌الاسلام روحانی» و «حجه الاسلام رئیسی» در جهرم معرفی شدند

روسای ستادهای «حجه‌الاسلام روحانی» و «حجه الاسلام رئیسی» در جهرم معرفی شدند.

به گزارش جهرم فردا از سوی ستاد مركزی حجه‌الاسلام «حسن روحانی»، «سيدمحمد تراب» از فعالين سياسی جهرم و با سابقه‌ای مشخص به سمت رييس ستاد انتخاباتی اين كانديدای رياست جمهوری منصوب شد.
همچنین خبرها حکایت از آن دارد که از سوی ستاد مرکزی «حجه‌الاسلام رئیسی» نیز دکتر «حسن دالوند» از فعالين سياسی مذهبی جهرم  به سمت رييس ستاد انتخاباتی اين كانديدای رياست جمهوري منصوب شده است.