ذخیره سازی ۴۳ میلیون متر مکعب آب در جهرم/هزینه ۳۵۰ میلیاردی برای ساخت سازه های آبخیزداری
با ساماندهی آب های سطحی انجام شد

ذخیره سازی ۴۳ میلیون متر مکعب آب در جهرم/هزینه ۳۵۰ میلیاردی برای ساخت سازه های آبخیزداری

ذخیره سازی آب های سطحی با ایجاد سازه های آبخیزداری و کنترل سیلاب راهی مناسب برای آبیاری درختان و مزارع در روزگار بی آبی است.

 کم آبی در یک دهه گذشته بلای جان کشاورزی و باغداری استان فارس و بسیاری از شهرهای کشور شده است؛ به نحوی که در شهری مانند جهرم سالانه سطح قابل توجهی از منابع آب زیرزمینی افت کرده و شرایط را برای کشاورزی که بخش عمده معاش مردم این شهرستان وابسته به آن است، سخت و سخت تر می کند.
با وجود نیاز ضروری بر حفظ و پاسداری از منابع آب و تاکید بر جلوگیری از کشت های وابسته به آب و همچنین مقابله با چاه های آب غیرمجاز و ضرورت هوشمندسازی چاه های کشاورزی که بعضاً در اولویت کار دستگاه های مرتبط قرار داشته و تا حدودی نیز عملی شده است اما حفظ آب های سطحی و بازگرداندن آن به چرخه کشاورزی امری است که می تواند در زنده نگه داشتن اشتغال وابسته به کشاورزی سهم عمده ای داشته باشد.
بارش مناسب باران در زمستان گذشته و از دست رفتن بخش قابل توجهی از آب های سطحی در جهرم که عمدتاً به خاطر عدم ساماندهی و یا بی توجهی به آب بندها بود سبب شد تا ضرورت وجود ذخیره سازی روان آب ها و پروژه های تغذیه مصنوعی بیش از پیش احساس شود.
گرچه در این زمینه اقدامات مناسبی انجام شده اما هنوز تا نقطه آرمانی و فاصله گرفتن از استفاده بی رویه از سفره های زیر زمینی که منبعی برای زندگی روزمره مردم است، فاصله بسیار بوده اما نباید از حقوق و وظایف شهروندی در بهینه سازی مصرف آب توسط مردم نیز غافل بود.
فرماندار ویژه جهرم در گفت و گو با خبرنگار جهرم فردا با اشاره به اینکه نزدیک به ۶۰۰ میلی متر بارندگی در سال زراعی جاری سبب افزایش قابل توجه ذخائر و منابع شهرستان جهرم شده است، می گوید: حجم ۴۳ میلیون متر مکعب آب ناشی از روان آب هایی که در جریان بارندگی های زمستان در پروژه های تغذیه مصنوعی شهرستان جهرم ذخیره شده است.
علیرضا صحرائیان با تاکید بر اینکه وجود بیش از ۹۰ گوراب سد و بندهای خاکی علاوه بر کنترل سیلاب ها موجب تقویت سفره های آب زیرزمینی شده است، ادامه می دهد: مدیریت جهاد کشاورزی در سال های پیش ۱۷ طرح حوضچه های ذخیره آب را در سطح شهرستان جهرم اجرا کرده که این حوضچه ها با بارندگی سال زراعی جاری حدود ۲۰ میلیون متر مکعب آب در خود ذخیره کرده است.
وی با اشاره به اینکه ۱۵ هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی شهرستان جهرم از ذخایر آبی پشت سدها و بندهای موجود بهره مند می شوند، بیان می کند: در راستای افزایش چرخه عمق طرح های آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی برنامه های ویژه ای را در دستور کار خود قرار داده که می توان در روند ذخیره سازی روان آب ها نقش موثری داشته باشد.
فرماندار ویژه جهرم با اشاره به اقدامات دستگاه های مرتبط در راستای حفظ و ذخیره سازی آب های سطحی و روان آب ها، اظهار می کند: منابع طبیعی، اداره امور آب و جهاد کشاورزی شهرستان جهرم تا کنون ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار صرف ساخت سازه های آبخیزداری و کنترل سیلاب ها و روان آب ها کرده اند که این امر در پیشبرد اهداف تعیین شده موثر باشد.