دو رشته در تحصیلات تکمیلی به دانشگاه علوم پزشکی جهرم اضافه شد

دو رشته در تحصیلات تکمیلی به دانشگاه علوم پزشکی جهرم اضافه شد

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم :دو رشته در تحصیلات تکمیلی دستیاری تخصصی کودکان و کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی به دانشگاه علوم پزشکی جهرم اضافه شد.

به گزارش جهرم فردا دکتر «اباذر روستازاده» معاون آموزشی دانشگاه با اعلام این خبر گفت: با استناد به رای صادره در دويست و شصت و يکمين جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی و نامه وزیر محترم بهداشت به رئیس دانشگاه، با راه اندازی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری داخلی جراحی با ظرفیت۴ دانشجو و رشته دستیاری تخصصی کودکان با ظرفیت سه دستیار موافقت شده است.
همچنین کارشناسی ارشد انگل‌شناسی و دستیاری بیهوشی نیز از دیگر رشته‌هایی است که در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم دانشجو پذیرفته می‌شود.