خط پایان انتخاب شهردار جهرم

خط پایان انتخاب شهردار جهرم

اگر چه مهلت ۴۸ ساعته استاندار ی فارس به شورای اسلامی شهر جهرم برای انتخاب شهردار به صورت ضمنی تایید نگردید و اعضای شورای شهر آنرا به منزله سرعت بخشیدن به انتخاب شهردار تلقی نموده‌اند اما بنظر می رسد این انتخاب به روزها و ساعت های پایانی خود نزدیک می شود
اگرچه عدم اطلاع رسانی کافی در خصوص کم و کیف انتخاب شهردار در چند روز گذشته را نمی توان به فال نیک گرفت اما از آنجا که این امر نشان دهنده آرامشی است که هم اکنون بر عرصه این انتخاب سرنوشت ساز حاکم است امری پسندیده محسوب و میرود تا در این جو حاکم شایسته ترین فرد برگزیده و کلید طلایی این شهر را به او سپرد شود.
در یک نگاه کلی به مباحث مطرح شده در طی هفته های اخیر که بارها در فضای مجازی و واقعی گفته و یا شنیده شده است باید گفت بنظر می رسد چند تفکر متفاوت در این زمینه بوجود آمده است که به اختصار به آنان خواهیم پرداخت
نخست تفکری که شاید بتوان آنرا تفکر برنامه محور یا تخصص محور نامید که طرفداران این تفکر معتقدند مشکل شهرداری جهرم عدم اعتقاد به برنامه‌ریزی مشخص است که باید این مهم با انتخاب فردی برنامه محور جبران گردد.
دسته بعدی را افرادی تشکیل می دهند که معتقدند باید شخصیتی را برای شهرداری برگزید که دارای سابقه ای درخشان در یکی از شهرهای استان و یا کشور باشد که بنظر میرسد برخی از اعضای شورا هم اکنون طرفدار این تفکر ند هرچند مخالفان این تفکر معتقدند تعدادی از شهرداری گذشته جهرم اگر چه دارای سابقه ای در شهرداری هم نبودند اما تا حدی موفق نیز عمل کردند و باید به نیروهای جوان و متخصص نیز مجددا این فرصت را داد تا خودشان را ثابت نمایند.
تفکر دیگری که طی چند روز گذشته مطرح بوده است بحث نیروی بومی است که طرفداران این تفکر معتقدند باید شهردار از بین نیروهای بومی انتخاب شود و این موضوع اولویت دارد.
بنظر می رسد این موضوع نه تنها در بین اعضای شورا که در بین مردم هم طرفداران اندکی پیدا کرده است چرا که مخالفان این بحث معتقدند آنچه مهم است تخصص و کارآمدی شخص می باشد چنانکه تجربه ثابت کرده است که افراد غیربومی در بسیاری از موارد بدون تعارفات مرسوم و رودربایستی که در میان ما ایرانیان مشهود می باشد بهتر می تواند کارها را به پیش برده اگر چه بدیهی است آشنایی به مشکلات این شهر نیز موضوعی مهم محسوب می گردد.
ضمن آرزوی موفقیت برای اعضای منتخب شورا ی پنجم در این انتخاب سرنوشت ساز باید تا چند روز آینده منتظر ماند و دید که در نهایت شاهد پیروزی کدامیک از این تفکرات خواهیم بود.
عباس حیدری