جهرم دومین شهر فارس در تولید محصولات گلخانه ای
مدیر جهاد کشاورزی جهرم:

جهرم دومین شهر فارس در تولید محصولات گلخانه ای

مدیر جهاد کشاورزی جهرم گفت: جهرم با برخورداری از ۴۱ گلخانه فعال دومین تولیدکننده محصولات گلخانه ای در استان فارس به شمار می آید.

به گزارش جهرم فردا، محمدرضا شهابی گفت: گلخانه داران جهرمی نزدیک به ۲۸۸ هکتار از اراضی کشاورزی خود را به گلخانه اختصاص داده اند که در این گلخانه ها با کنترل دقیق تر و بهتر آفات و بیماری ها با روش های کنترل بیولوژیکی و کاهش مصرف سموم می توان باعث افزایش تولید، کیفیت و  افزایش صادرات محصول و حفظ محیط زیست شد.

وی جهرم را دومین شهرستان استان فارس در تولید محصولات گلخانه ای دانست و افزود: ۴۱ گلخانه در سطح شهرستان جهرم فعال بوده وانواع محصولات زراعی و صیفی را پرورش و تولید می کند.

وی به مزایای کشت محصولات گلخانه‌ ای اشاره کرد و افزود: در محیط گلخانه کاشت و برداشت در تمام طول سال امکان پذیر است و فضای گلخانه امکان پرورش گیاهان خارج از فصل را دارد.

مدیر جهاد کشاورزی جهرم بهره وری حداکثری در استفاده از آب و فضای مورد نیاز را از دیگر مزایای این نوع کشت برشمرد و گفت: بهره گیری بهینه از منابع از اولویت های توسعه کشت گلخانه ای است و با استفاده از سیستم های آبیاری سطحی، بارانی و قطره ای در گلخانه ها راندمان مصرف آب را می توان کاهش داد.