تجهیز عمیق ترین چاه آب شرب کشور در شهرستان جهرم
فرماندار ویژه جهرم:

تجهیز عمیق ترین چاه آب شرب کشور در شهرستان جهرم

به گزارش جهرم‌ فردا معاون فرماندارجهرم گفت: عمیق ترین چاه آب شرب کشور با بهره گیری از نسل ششم کابل (SWR) کابل تجمیعی و با هدف رفع کمبود آب آشامیدنی هفت روستای بخش مرکزی و کردیان، آماده بهره برداری است.

مهندس صحرائیان به حفر این چاه با دبی ۲۲ لیتر در ثانیه اشاره کرد و گفت: اعتبار حفر چاه و تجهیز آن ۱۲ میلیارد ریال می باشد که از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است.

وی افزود : این چاه که عمیق ترین چاه آب شرب در سطح کشور با عمق ۵۲۰ متر می باشد، در ماه آینده وارد مدار بهره برداری می شود و مشکل آب شرب ۲۵۰۰ مشترک رفع خواهد شد.