تا پایان سال ۹۶ پروژه بیمارستان جهرم تحویل داده می شود
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد:

تا پایان سال ۹۶ پروژه بیمارستان جهرم تحویل داده می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از سال گذشته تا کنون ۳۱ بیمارستان با بیش از ۳ هزار تخت تکمیل و افتتاح شده است.

به گزارش جهرم فردا، محمد جعفر علیزاده در بازدید از بیمارستان در حال احداث جهرم با اشاره یه اولویت های دولت دوازدهم در بحث پرداختن به سلامت، ارتقای زیر ساخت های سلامت و رسیدگی به درمان مردم گفت: از سال گذشته تا کنون بیش از ۳۱ بیمارستان با بیش از ۳ هزار تخت تکمیل و افتتاح شده است و هم اکنون در اختیار مردم قرارگرفته است.

وی افزود: بر اساس اولویت بندی ها، بیمارستان جهرم در اولویت سال ۹۶ قرار دارد و تلاش می کنیم این بیمارستان که دارای بخش فوق تخصصی قلب و آی وی اف نیز است تا پایان امسال به اتمام برسد .

علیزاده با اشاره به این که این بیمارستان بر اساس بیمارستان های ایمن تطبیق داده شده است، عنوان کرد: اورژانس بیمارستان بزرگ جهرم به بیش از ۳۱ تخت افزایش یافته است و هشت بخش اِل دی آر برای آن پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد تخت های بخش مراقبت های ویژه، سی سی یو و آی سی یو را نیز افزایش داده ایم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تا پایان سال ۹۶ پروژه بیمارستان ۳۱۰ تخت خوابی جهرم تحویل داده می شود و این بیمارستان به یک قطب بی بدیل در حوزه آموزشی و درمانی در منطقه تبدیل خواهد شد.