ایجاد فرهنگسرای مجهز اولویت فرهنگی شهر جهرم
نماینده مردم جهرم در مجلس تاکید کرد

ایجاد فرهنگسرای مجهز اولویت فرهنگی شهر جهرم

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی احداث فرهنگسرای مجهز را از اولویت های اصلی فرهنگی در جهرم عنوان کرد.

به گزارش جهرم فردا، محمدرضا رضایی در نشست بررسی مشکلات و هنر شهرستان جهرم گفت: جهرم یک شهر فرهنگی با قدمت بالا است و در حوزه فرهنگی قابلیت ها و توانمندی های بسیاری وجود دارد.

وی با اشاره به محدودیت های موجود در حوزه فرهنگ، این را نیز مطرح کرد که فرهنگ در حوزه های مختلف می تواند باعث طراوت جامعه شود.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، وجود یک فرهنگسرا با امکانات مجهز را در جهرم ضروری دانست و عنوان کرد: در این زمینه توافقی سه جانبه انجام شده است. وی احداث فرهنگسرا را اولویت نخست فرهنگی در جهرم دانست و گفت: خانه فرهنگ جهرم در حد و اندازه این شهر با ۱۱ انجمن فرهنگی و هنری نیست.

وی تصریح کرد: نویسندگان جهرم باید حمایت شوند تا با انگیزه بیشتر به این کار ادامه دهند.