افراد توانمند بیشتری باید وارد چرخه انتخابات شوراها می شدند/ متاسفانه این امر حاصل نشد
نماینده مردم جهرم :

افراد توانمند بیشتری باید وارد چرخه انتخابات شوراها می شدند/ متاسفانه این امر حاصل نشد

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش شوراها به توسعه و تصویب درآمدهای پایدار برای شهرداری ها تاکید کرد و این مهم را لازمه کار شوراها برشمرد.

محمدرضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار جهرم فردا، به نقش کلیدی شوراها در توسعه شهر و روستاها اشاره کرد و گفت: فراهم کردن زمینه حضور سرمایه گذاران در بخش های مختلف از جمله وظایف شوراها است.

وی با اشاره به نقش شوراها به توسعه و تصویب درآمدهای پایدار برای شهرداری ها تاکید کرد و افزود: این مهم از وظایف کلیدی شوراها است که در صورت غفلت، توسعه شهرها با مشکل رو به رو می شود.

نماینده مردم شهرستان جهرم در مجلس شورای اسلامی به انتخاب شهرداران توسط شوراها  اشاره و آن را از دیگر وظایف پارلمان محلی برشمرد که لازمه آن شناسایی و تشخیص افرادی است که توانایی امورات و مدیریت شهری را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه معتقدم افراد توانمند دیگری نیز حضور دارند اما وارد عرصه انتخابات نشده اند، تاکید کرد: انتظار می رفت پس از بیانات امام جمعه شهرمان مبنی بر حضور افراد با تعهد، تخصص و تاثیر گذار در جریان انتخابات شورای شهر افراد توانمند بیشتری وارد چرخه انتخابات شوند که متاسفانه این امر حاصل نشد.